2020/01/18  21:26  khởi hành
1
21:34 - 22:17
43phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
21:44 - 22:27
43phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  21:34 - 22:17
  43phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:34 SeaTac/Airport
  Link light rail
  Hướng đến University of Washington 
  (43phút
  22:17 University of Washington
 2. 2
  21:44 - 22:27
  43phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  21:44 SeaTac/Airport
  Link light rail
  Hướng đến University of Washington 
  (43phút
  22:27 University of Washington
cntlog