2020/12/03  08:01  khởi hành
1
08:04 - 08:47
43phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
08:14 - 08:57
43phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  08:04 - 08:47
  43phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:04 SeaTac/Airport
  Link light rail
  Hướng đến University of Washington 
  (43phút
  08:47 University of Washington
 2. 2
  08:14 - 08:57
  43phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  08:14 SeaTac/Airport
  Link light rail
  Hướng đến University of Washington 
  (43phút
  08:57 University of Washington
cntlog