2020/07/10  09:01  khởi hành
1
09:03 - 09:38
35phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
09:13 - 09:48
35phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  09:03 - 09:38
  35phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:03 University Street
  Link light rail
  Hướng đến Angle Lake 
  (35phút
  09:38 SeaTac/Airport
 2. 2
  09:13 - 09:48
  35phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  09:13 University Street
  Link light rail
  Hướng đến Angle Lake 
  (35phút
  09:48 SeaTac/Airport
cntlog