2020/09/20  04:48  khởi hành
1
04:51 - 05:28
37phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:01 - 05:38
37phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  04:51 - 05:28
  37phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:51 Westlake
  Link light rail
  Hướng đến Angle Lake 
  (37phút
  05:28 SeaTac/Airport
 2. 2
  05:01 - 05:38
  37phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:01 Westlake
  Link light rail
  Hướng đến Angle Lake 
  (37phút
  05:38 SeaTac/Airport
cntlog