2020/08/05  02:21  khởi hành
1
05:53 - 06:02
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:09 - 06:18
9phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:53 - 06:02
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:53 Gaslamp Quarter
  Green Line(San Diego)
  Hướng đến Santee Town Center 
  (9phút
  06:02 Middletown
 2. 2
  06:09 - 06:18
  9phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:09 Gaslamp Quarter
  Green Line(San Diego)
  Hướng đến Santee Town Center 
  (9phút
  06:18 Middletown
cntlog