2020/02/21  07:25  khởi hành
1
07:31 - 07:52
21phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
07:34 - 07:59
25phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  07:31 - 07:52
  21phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:31 Burbank
  Orange Line
  Hướng đến Parker Road 
  (12phút
  07:43 07:47 Victory
  Trinity Railway Express
  Hướng đến Union 
  (5phút
  07:52 Union
 2. 2
  07:34 - 07:59
  25phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  07:34 Burbank
  Green Line
  Hướng đến Buckner 
  (16phút
  07:50 07:56 West End
  Blue Line
  Hướng đến Unt Dallas 
  (3phút
  07:59 Union
cntlog