2020/02/22  09:01  khởi hành
1
09:08 - 09:30
22phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
09:08 - 09:35
27phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  09:08 - 09:30
  22phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:08 Dupont Circle
  [Washington Metro]Red Line
  Hướng đến Glenmont 
  (4phút
  09:12 09:17 Metro Center
  [Washington Metro]Blue Line
  Hướng đến Franconia-Springfield 
  (13phút
  09:30 Pentagon City
 2. 2
  09:08 - 09:35
  27phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  09:08 Dupont Circle
  [Washington Metro]Red Line
  Hướng đến Glenmont 
  (6phút
  09:14 09:25 Gallery Pl-Chinatown
  [Washington Metro]Yellow Line
  Hướng đến Huntington 
  (10phút
  09:35 Pentagon City
cntlog