2020/09/22  02:26  khởi hành
1
05:23 - 05:55
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
05:30 - 06:02
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
05:48 - 06:25
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  05:23 - 05:55
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:23 Oakland International Airport
  [BART]Air BART
  Hướng đến Coliseum/Oakland Airport(Oak) 
  (5phút
  05:28 05:31 Coliseum/Oakland Airport(Oak)
  [BART]Warm Springs/South Fremont - Daly City
  Hướng đến Daly City 
  (24phút
  05:55 Powell
 2. 2
  05:30 - 06:02
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:30 Oakland International Airport
  [BART]Air BART
  Hướng đến Coliseum/Oakland Airport(Oak) 
  (5phút
  05:35 05:38 Coliseum/Oakland Airport(Oak)
  [BART]Dublin/Pleasanton - Daly City
  Hướng đến Daly City 
  (24phút
  06:02 Powell
 3. 3
  05:48 - 06:25
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  05:48 Oakland International Airport
  [BART]Air BART
  Hướng đến Coliseum/Oakland Airport(Oak) 
  (8phút
  05:56 06:01 Coliseum/Oakland Airport(Oak)
  [BART]Warm Springs/South Fremont - Daly City
  Hướng đến Daly City 
  (24phút
  06:25 Powell
cntlog