2020/01/20  18:48  khởi hành
1
18:54 - 19:32
38phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
19:00 - 19:32
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
18:48 - 19:32
44phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  18:54 - 19:32
  38phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:54 Oakland International Airport
  [BART]Air BART
  Hướng đến Coliseum/Oakland Airport(Oak) 
  (8phút
  19:02 19:08 Coliseum/Oakland Airport(Oak)
  [BART]Dublin/Pleasanton - Daly City
  Hướng đến Daly City 
  (24phút
  19:32 Powell
 2. 2
  19:00 - 19:32
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  19:00 Oakland International Airport
  [BART]Air BART
  Hướng đến Coliseum/Oakland Airport(Oak) 
  (5phút
  19:05 19:08 Coliseum/Oakland Airport(Oak)
  [BART]Dublin/Pleasanton - Daly City
  Hướng đến Daly City 
  (24phút
  19:32 Powell
 3. 3
  18:48 - 19:32
  44phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:48 Oakland International Airport
  [BART]Air BART
  Hướng đến Coliseum/Oakland Airport(Oak) 
  (8phút
  18:56 19:08 Coliseum/Oakland Airport(Oak)
  [BART]Dublin/Pleasanton - Daly City
  Hướng đến Daly City 
  (24phút
  19:32 Powell
cntlog