2020/02/23  11:02  khởi hành
1
11:12 - 11:16
4phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
11:18 - 11:21
3phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:12 - 11:16
  4phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:12 Bay Fair
  [BART]Richmond - Warm Springs/South Fremont
  Hướng đến Richmond 
  (4phút
  11:16 San Leandro
 2. 2
  11:18 - 11:21
  3phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:18 Bay Fair
  [BART]Dublin/Pleasanton - Daly City
  Hướng đến Daly City 
  (3phút
  11:21 San Leandro
cntlog