2020/08/09  18:19  khởi hành
1
18:28 - 18:58
30phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:48 - 19:18
30phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:28 - 18:58
  30phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:28 Fruitvale
  [BART]Richmond - Warm Springs/South Fremont
  Hướng đến Warm Springs/South Fremont 
  (30phút
  18:58 Fremont
 2. 2
  18:48 - 19:18
  30phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:48 Fruitvale
  [BART]Richmond - Warm Springs/South Fremont
  Hướng đến Warm Springs/South Fremont 
  (30phút
  19:18 Fremont
cntlog