2020/04/03  07:49  khởi hành
1
07:56 - 08:25
29phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
07:59 - 08:27
28phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  07:56 - 08:25
  29phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:56 Embarcadero
  [BART]Antioch - SFO/Millbrae
  Hướng đến Millbrae 
  (29phút
  08:25 San Bruno
 2. 2
  07:59 - 08:27
  28phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  07:59 Embarcadero
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  Hướng đến Millbrae 
  (28phút
  08:27 San Bruno
cntlog