2020/10/20  23:55  khởi hành
1
00:05 - 00:33
28phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
00:10 - 00:39
29phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  00:05 - 00:33
  28phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  00:05 Embarcadero
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  Hướng đến Millbrae 
  (28phút
  00:33 San Bruno
 2. 2
  00:10 - 00:39
  29phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  00:10 Embarcadero
  [BART]Antioch - SFO/Millbrae
  Hướng đến Millbrae 
  (29phút
  00:39 San Bruno
cntlog