1
23:45 - 00:35
50phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
23:54 - 00:43
49phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  23:45 - 00:35
  50phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:45 Macarthur
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  Hướng đến Millbrae 
  (50phút
  00:35 San Francisco International Airport(Sfo)
 2. 2
  23:54 - 00:43
  49phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  23:54 Macarthur
  [BART]Antioch - SFO/Millbrae
  Hướng đến Millbrae 
  (49phút
  00:43 San Francisco International Airport(Sfo)
cntlog