2019/12/09  01:29  khởi hành
1
01:39 - 02:33
54phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
04:31 - 05:21
50phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  01:39 - 02:33
  54phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  01:39 Macarthur
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  Hướng đến Millbrae 
  (54phút
  02:33 Millbrae
 2. 2
  04:31 - 05:21
  50phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  04:31 Macarthur
  [BART]Richmond - Daly City/Millbrae
  Hướng đến Millbrae 
  (50phút
  05:21 Millbrae
cntlog