1
13:10 - 14:14
1h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
13:10 - 14:14
1h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
13:18 - 14:29
1h11phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
4
13:18 - 14:29
1h11phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  13:10 - 14:14
  1h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:10 Downtown Berkeley
  [BART]Richmond - Daly City/Millbrae
  Hướng đến Millbrae 
  (35phút
  13:45 13:53 Glen Park
  [BART]Antioch - SFO/Millbrae
  Hướng đến Millbrae 
  (21phút
  14:14 San Francisco International Airport(Sfo)
 2. 2
  13:10 - 14:14
  1h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:10 Downtown Berkeley
  [BART]Richmond - Daly City/Millbrae
  Hướng đến Millbrae 
  (51phút
  14:01 14:10 San Bruno
  [BART]Antioch - SFO/Millbrae
  Hướng đến Millbrae 
  (4phút
  14:14 San Francisco International Airport(Sfo)
 3. 3
  13:18 - 14:29
  1h11phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:18 Downtown Berkeley
  [BART]Richmond - Warm Springs/South Fremont
  Hướng đến Warm Springs/South Fremont 
  (12phút
  13:30 13:43 19Th St/Oakland
  [BART]Pittsburg/Bay Point - SFO
  Hướng đến Millbrae 
  (46phút
  14:29 San Francisco International Airport(Sfo)
 4. 4
  13:18 - 14:29
  1h11phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  13:18 Downtown Berkeley
  [BART]Richmond - Warm Springs/South Fremont
  Hướng đến Warm Springs/South Fremont 
  (14phút
  13:32 13:45 12Th St/Oakland City Center
  [BART]Antioch - SFO/Millbrae
  Hướng đến Millbrae 
  (44phút
  14:29 San Francisco International Airport(Sfo)
cntlog