2020/08/10  11:53  khởi hành
1
11:55 - 13:05
1h10phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
11:55 - 13:05
1h10phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
11:53 - 13:05
1h12phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
4
11:53 - 13:20
1h27phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 1. 1
  11:55 - 13:05
  1h10phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  11:55 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Coney Island-Stillwell Ave 
  (5phút
  12:00 12:03 Queensboro Plaza
  7 Line[NYC Subway]
  Hướng đến 34 St-Hudson Yards 
  (2phút
  12:05 12:05 Court Sq
  Đi bộ( 6phút
  12:11 12:15 Court Sq-23 St
  E Line[NYC Subway]
  Hướng đến Jamaica Center-Parsons/Archer 
  (22phút
  12:37 12:37 Sutphin Blvd/Archer Ave/JFK Airport
  Đi bộ( 7phút
  12:44 12:45 Jamaica Station(Air Train)
  Jamaica Station Train[Air Train]
  Hướng đến Federal Circle 
  (20phút
  13:05 JFK Terminal 8
 2. 2
  11:55 - 13:05
  1h10phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  11:55 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Coney Island-Stillwell Ave 
  (5phút
  12:00 12:03 Queensboro Plaza
  7 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Flushing Main Street(7 Line) 
  (12phút
  12:15 12:15 74 St-Broadway
  Đi bộ( 6phút
  12:21 12:23 Jackson Heights-Roosevelt Ave
  E Line[NYC Subway]
  Hướng đến Jamaica Center-Parsons/Archer 
  (14phút
  12:37 12:37 Sutphin Blvd/Archer Ave/JFK Airport
  Đi bộ( 7phút
  12:44 12:45 Jamaica Station(Air Train)
  Jamaica Station Train[Air Train]
  Hướng đến Federal Circle 
  (20phút
  13:05 JFK Terminal 8
 3. 3
  11:53 - 13:05
  1h12phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  11:53 36 Avenue
  W Line[NYC Subway]
  Hướng đến 86 Street(N Line) 
  (5phút
  11:58 12:03 Queensboro Plaza
  7 Line[NYC Subway]
  Hướng đến Flushing Main Street(7 Line) 
  (12phút
  12:15 12:15 74 St-Broadway
  Đi bộ( 6phút
  12:21 12:23 Jackson Heights-Roosevelt Ave
  E Line[NYC Subway]
  Hướng đến Jamaica Center-Parsons/Archer 
  (14phút
  12:37 12:37 Sutphin Blvd/Archer Ave/JFK Airport
  Đi bộ( 7phút
  12:44 12:45 Jamaica Station(Air Train)
  Jamaica Station Train[Air Train]
  Hướng đến Federal Circle 
  (20phút
  13:05 JFK Terminal 8
 4. 4
  11:53 - 13:20
  1h27phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  11:53 36 Avenue
  W Line[NYC Subway]
  Hướng đến 86 Street(N Line) 
  (17phút
  12:10 12:10 Times Square-42 St
  Đi bộ( 6phút
  12:16 12:17 42 St-Port Authority Bus Terminal
  E Line[NYC Subway]
  Hướng đến Jamaica Center-Parsons/Archer 
  (34phút
  12:51 12:51 Sutphin Blvd/Archer Ave/JFK Airport
  Đi bộ( 7phút
  12:58 13:00 Jamaica Station(Air Train)
  Jamaica Station Train[Air Train]
  Hướng đến Federal Circle 
  (20phút
  13:20 JFK Terminal 8
cntlog