2020/08/15  17:26  khởi hành
1
17:28 - 17:56
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:28 - 18:00
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:28 - 17:56
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:28 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Coney Island-Stillwell Ave 
  (17phút
  17:45 17:45 Times Square-42 St
  Đi bộ( 6phút
  17:51 17:52 42 St-Port Authority Bus Terminal
  C Line[NYC Subway]
  Hướng đến Euclid Avenue 
  (4phút
  17:56 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line)
 2. 2
  17:28 - 18:00
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:28 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Coney Island-Stillwell Ave 
  (25phút
  17:53 17:56 14 St-Union Square
  L Line[NYC Subway]
  Hướng đến 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line) 
  (4phút
  18:00 14 St/8 Ave(A/C/E/L Line)
cntlog