2020/10/25  00:54  khởi hành
1
01:19 - 01:49
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
01:19 - 01:52
33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
01:19 - 02:04
45phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  01:19 - 01:49
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:19 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Coney Island-Stillwell Ave 
  (9phút
  01:28 01:31 Lexington Ave/59 St
  R Line[NYC Subway]
  Hướng đến Forest Hills-71 Avenue 
  (18phút
  01:49 Jackson Heights-Roosevelt Ave
 2. 2
  01:19 - 01:52
  33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  01:19 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Coney Island-Stillwell Ave 
  (9phút
  01:28 01:28 Lexington Ave/59 St
  Đi bộ( 6phút
  01:34 01:42 Lexington Ave-63 St
  F Line[NYC Subway]
  Hướng đến Jamaica-179 St 
  (10phút
  01:52 Jackson Heights-Roosevelt Ave
 3. 3
  01:19 - 02:04
  45phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  01:19 36 Avenue
  N Line[NYC Subway]
  Hướng đến Coney Island-Stillwell Ave 
  (19phút
  01:38 01:46 34 St-Herald Square
  F Line[NYC Subway]
  Hướng đến Jamaica-179 St 
  (18phút
  02:04 Jackson Heights-Roosevelt Ave
cntlog