2021/07/25  17:21  khởi hành
1
17:22 - 17:33
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
17:30 - 17:42
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
17:37 - 17:48
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  17:22 - 17:33
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:22 Harvard(Massachusetts)
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  Hướng đến Mattapan 
  (11phút
  17:33 South Station
 2. 2
  17:30 - 17:42
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:30 Harvard(Massachusetts)
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Braintree)
  Hướng đến Braintree 
  (12phút
  17:42 South Station
 3. 3
  17:37 - 17:48
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:37 Harvard(Massachusetts)
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  Hướng đến Mattapan 
  (11phút
  17:48 South Station
cntlog