2020/07/06  04:31  khởi hành
1
06:23 - 06:34
11phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
06:31 - 06:43
12phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  06:23 - 06:34
  11phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:23 Harvard(Massachusetts)
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  Hướng đến Mattapan 
  (11phút
  06:34 South Station
 2. 2
  06:31 - 06:43
  12phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  06:31 Harvard(Massachusetts)
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Braintree)
  Hướng đến Braintree 
  (12phút
  06:43 South Station
cntlog