2020/01/21  20:55  khởi hành
1
21:03 - 21:38
35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
21:01 - 21:38
37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
20:55 - 21:38
43phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  21:03 - 21:38
  35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:03 Copley
  [Subway T]GREEN LINE-B
  Hướng đến Park Street 
  (4phút
  21:07 21:10 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Braintree)
  Hướng đến Braintree 
  (3phút
  21:13 21:24 South Station
  [Subway T]SL1
  Hướng đến Terminal A 
  (14phút
  21:38 Terminal A
 2. 2
  21:01 - 21:38
  37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  21:01 Copley
  [Subway T]GREEN LINE-E
  Hướng đến Lechmere 
  (4phút
  21:05 21:09 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  Hướng đến Mattapan 
  (3phút
  21:12 21:24 South Station
  [Subway T]SL1
  Hướng đến Terminal A 
  (14phút
  21:38 Terminal A
 3. 3
  20:55 - 21:38
  43phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  20:55 Copley
  [Subway T]GREEN LINE-C
  Hướng đến North Station 
  (4phút
  20:59 21:09 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  Hướng đến Mattapan 
  (3phút
  21:12 21:24 South Station
  [Subway T]SL1
  Hướng đến Terminal A 
  (14phút
  21:38 Terminal A
cntlog