2021/01/16  00:27  khởi hành
1
05:29 - 06:01
32phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
05:23 - 06:01
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
00:28 - 06:01
5h33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
05:35 - 06:13
38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  05:29 - 06:01
  32phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:29 Copley
  [Subway T]GREEN LINE-D
  Hướng đến Government Center 
  (4phút
  05:33 05:40 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Braintree)
  Hướng đến Braintree 
  (3phút
  05:43 05:47 South Station
  [Subway T]SL1
  Hướng đến Terminal A 
  (14phút
  06:01 Terminal A
 2. 2
  05:23 - 06:01
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:23 Copley
  [Subway T]GREEN LINE-B
  Hướng đến Park Street 
  (4phút
  05:27 05:31 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  Hướng đến Mattapan 
  (3phút
  05:34 05:47 South Station
  [Subway T]SL1
  Hướng đến Terminal A 
  (14phút
  06:01 Terminal A
 3. 3
  00:28 - 06:01
  5h33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:28 Copley
  [Subway T]GREEN LINE-E
  Hướng đến Lechmere 
  (4phút
  00:32 05:31 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  Hướng đến Mattapan 
  (3phút
  05:34 05:47 South Station
  [Subway T]SL1
  Hướng đến Terminal A 
  (14phút
  06:01 Terminal A
 4. 4
  05:35 - 06:13
  38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  05:35 Copley
  [Subway T]GREEN LINE-C
  Hướng đến North Station 
  (4phút
  05:39 05:45 Park Street
  [Subway T]RED LINE(Alewife-Ashmont)
  Hướng đến Mattapan 
  (3phút
  05:48 05:59 South Station
  [Subway T]SL1
  Hướng đến Terminal A 
  (14phút
  06:13 Terminal A
cntlog