2020/03/30  10:58  khởi hành
1
11:01 - 11:30
29phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  11:01 - 11:30
  29phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:01 Brookline Village
  [Subway T]GREEN LINE-D
  Hướng đến Government Center 
  (18phút
  11:19 11:22 Government Center
  [Subway T]BLUE LINE
  Hướng đến Wonderland 
  (8phút
  11:30 Airport
cntlog