2020/07/09  12:14  khởi hành
1
12:19 - 13:16
57phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
2
12:27 - 13:24
57phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 1. 1
  12:19 - 13:16
  57phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  12:19 Lasalle(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến OHare 
  (42phút
  13:01 13:01 OHare
  Đi bộ( 15phút
  13:16 OHare International Airport
 2. 2
  12:27 - 13:24
  57phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  12:27 Lasalle(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến OHare 
  (42phút
  13:09 13:09 OHare
  Đi bộ( 15phút
  13:24 OHare International Airport
cntlog