2020/07/13  22:29  khởi hành
1
01:08 - 07:17
6h9phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
22:31 - 07:17
8h46phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
07:54 - 08:43
49phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
07:47 - 08:43
56phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 1. 1
  01:08 - 07:17
  6h9phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  01:08 Monroe(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (6phút
  01:14 01:14 Clinton(BLUE)
  Đi bộ( 8phút
  01:22 01:25 Chicago Union Station
  Milwaukee District North Line(MD-N)
  Hướng đến Fox Lake 
  (1h12phút
  02:37 02:37 Prairie Crossing/Libertyville(MD-N)
  Đi bộ( 8phút
  02:45 06:38 Prairie Crossing/Libertyville(NCS)
  North Central Service Line(NCS)
  Hướng đến Chicago Union Station 
  (39phút
  07:17 OHare Transfer
 2. 2
  22:31 - 07:17
  8h46phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  22:31 Monroe(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến OHare 
  (22phút
  22:53 22:53 Montrose(BLUE)
  Đi bộ( 7phút
  23:00 23:04 Mayfair
  Milwaukee District North Line(MD-N)
  Hướng đến Fox Lake 
  (53phút
  23:57 23:57 Prairie Crossing/Libertyville(MD-N)
  Đi bộ( 8phút
  00:05 06:38 Prairie Crossing/Libertyville(NCS)
  North Central Service Line(NCS)
  Hướng đến Chicago Union Station 
  (39phút
  07:17 OHare Transfer
 3. 3
  07:54 - 08:43
  49phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  07:54 Monroe(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (6phút
  08:00 08:00 Clinton(BLUE)
  Đi bộ( 8phút
  08:08 08:10 Chicago Union Station
  North Central Service Line(NCS)
  Hướng đến Antioch(Chicago) 
  (33phút
  08:43 OHare Transfer
 4. 4
  07:47 - 08:43
  56phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  07:47 Monroe(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (6phút
  07:53 07:53 Clinton(BLUE)
  Đi bộ( 8phút
  08:01 08:01 Chicago Union Station
  Milwaukee District North Line(MD-N)
  Hướng đến Fox Lake 
  (9phút
  08:10 08:18 Western Ave.
  North Central Service Line(NCS)
  Hướng đến Antioch(Chicago) 
  (25phút
  08:43 OHare Transfer
cntlog