2020/02/27  17:44  khởi hành
1
17:49 - 18:22
33phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:48 - 18:22
34phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 1. 1
  17:49 - 18:22
  33phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:49 Washington(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (2phút
  17:51 17:55 Jackson
  [Chicago L]Red Line
  Hướng đến 95th/Dan Ryan 
  (2phút
  17:57 18:00 Roosevelt
  [Chicago L]Orange Line
  Hướng đến Midway 
  (22phút
  18:22 Midway
 2. 2
  17:48 - 18:22
  34phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:48 Washington(BLUE)
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến OHare 
  (2phút
  17:50 17:53 Clark/Lake
  [Chicago L]Orange Line
  Hướng đến State/Lake 
  (5phút
  17:58 18:00 Roosevelt
  [Chicago L]Orange Line
  Hướng đến Midway 
  (22phút
  18:22 Midway
cntlog