2020/02/19  17:35  khởi hành
1
17:44 - 18:12
28phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
17:35 - 18:12
37phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
17:35 - 18:12
37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
17:43 - 18:22
39phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  17:44 - 18:12
  28phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:44 Clark/Lake
  [Chicago L]Orange Line
  Hướng đến State/Lake 
  (5phút
  17:49 17:50 Roosevelt
  [Chicago L]Orange Line
  Hướng đến Midway 
  (22phút
  18:12 Midway
 2. 2
  17:35 - 18:12
  37phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:35 Clark/Lake
  [Chicago L]Orange Line
  Hướng đến State/Lake 
  (5phút
  17:40 17:50 Roosevelt
  [Chicago L]Orange Line
  Hướng đến Midway 
  (22phút
  18:12 Midway
 3. 3
  17:35 - 18:12
  37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:35 Clark/Lake
  [Chicago L]Blue Line
  Hướng đến Forest Park 
  (4phút
  17:39 17:43 Jackson
  [Chicago L]Red Line
  Hướng đến 95th/Dan Ryan 
  (2phút
  17:45 17:50 Roosevelt
  [Chicago L]Orange Line
  Hướng đến Midway 
  (22phút
  18:12 Midway
 4. 4
  17:43 - 18:22
  39phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  17:43 Clark/Lake
  [Chicago L]Green Line(Harlem/lake-Ashland/63rd)
  Hướng đến Cottage Grove 
  (6phút
  17:49 18:00 Roosevelt
  [Chicago L]Orange Line
  Hướng đến Midway 
  (22phút
  18:22 Midway
cntlog