Sunny and Luxurious West Village Apartment

Sunny and Luxurious West Village Apartment Đặt phòng / Hướng đi
Situated in New York, less than 1 km from NYU - New York University and a 16-minute walk from Bloomingdales, Sunny and Luxurious West Village Apartment provides accommodation with amenities such as free WiFi and a flat-screen TV.
Địa chỉ nhà
174 West Houston Street, New York, NY
trạm gần
Về 2 phút từ Canal Street(4/6/N/Q/R/W /J/Z Line) trên chân
Giá tham khảo
$ 574,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog