Cozy 2 bedroom place in the city

Cozy 2 bedroom place in the city Đặt phòng / Hướng đi
Situated 4.4 km from TD Garden and 5 km from Old North Church, Cozy 2 bedroom place in the city is located in East Boston district of Boston. This apartment is 5 km from Custom House and 5 km from Boston Tea Party Ship & Museum.
Địa chỉ nhà
4 Shelby st
trạm gần
Về 3 phút từ Airport trên chân
Giá tham khảo
$ 176,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog