Covo Basement Studio Apt

Covo Basement Studio Apt Đặt phòng / Hướng đi
Located 9 km from Arthur Ashe Stadium in Queens, Covo Basement Studio Apt offers accommodation with a kitchen. The property is 9 km from Citi Field. The apartment includes a living room and 1 bathroom with free toiletries.
Địa chỉ nhà
32-35 33rd street
trạm gần
Về 4 phút từ 36 Street(R/V Line) trên chân
Giá tham khảo
$ 70,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog