Chicago Marriott Midway

Chicago Marriott Midway Đặt phòng / Hướng đi
Located in Clearing- this hotel is within 9 miles (15 km) of Toyota Park- Brookfield Zoo and University of Chicago. State Street and Douglas Park are also within 9 miles (15 km). Midway Station is 22 minutes by foot.
Địa chỉ nhà
IL Chicago6520 South Cicero Avenue
trạm gần
Về 28 phút từ Midway trên chân
Xêp hạng
★★★☆☆3.5
Giá tham khảo
$ 293,11
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog