1
17:25 - 18:16
51phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
17:19 - 18:23
1h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
17:19 - 18:23
1h4phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  17:25 - 18:16
  51phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:25 機場第二航廈(桃園機場) Airport Terminal 2 (Taoyuan Airport)
  [直達車]桃園捷運機場線 [Exp]Taoyuan Airport MRT
  Hướng đến 台北車站(桃園機場捷運) Taipei Station(Taoyuan Airport MRT)
  (39phút
  TWD 160,00
  18:04 18:04 台北車站(桃園機場捷運) Taipei Station(Taoyuan Airport MRT)
  Đi bộ( 8phút
  18:12 18:13 台北車站(台北捷運) Taipei Station(MRT)
  板南線 Bannan Line
  Hướng đến 頂埔(新北市) Dingpu
  (3phút
  TWD 20,00
  18:16 西門 Ximen
 2. 2
  17:19 - 18:23
  1h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:19 機場第二航廈(桃園機場) Airport Terminal 2 (Taoyuan Airport)
  [普通車]桃園捷運機場線 [Local]Taoyuan Airport MRT
  Hướng đến 台北車站(桃園機場捷運) Taipei Station(Taoyuan Airport MRT)
  (53phút
  TWD 160,00
  18:12 18:12 台北車站(桃園機場捷運) Taipei Station(Taoyuan Airport MRT)
  Đi bộ( 8phút
  18:20 18:20 台北車站(台北捷運) Taipei Station(MRT)
  板南線 Bannan Line
  Hướng đến 頂埔(新北市) Dingpu
  (3phút
  TWD 20,00
  18:23 西門 Ximen
 3. 3
  17:19 - 18:23
  1h4phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  17:19 機場第二航廈(桃園機場) Airport Terminal 2 (Taoyuan Airport)
  [普通車]桃園捷運機場線 [Local]Taoyuan Airport MRT
  Hướng đến 台北車站(桃園機場捷運) Taipei Station(Taoyuan Airport MRT)
  (53phút
  TWD 160,00
  18:12 18:12 台北車站(桃園機場捷運) Taipei Station(Taoyuan Airport MRT)
  Đi bộ( 8phút
  18:20 18:21 北門 Beimen(Taipei)
  松山新店線 Songshan-Xindian Line
  Hướng đến 新店 Xindian
  (2phút
  TWD 20,00
  18:23 西門 Ximen
cntlog