2020/04/04  23:36  khởi hành
1
00:18 - 06:36
6h18phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
2
23:36 - 06:36
7h0phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
00:18 - 06:51
6h33phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
4
06:18 - 07:12
54phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. walk
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  00:18 - 06:36
  6h18phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  00:18 板橋(台北捷運) Banqiao(MRT)
  環狀線 Circular Line
  Hướng đến 新北產業園區 New Taipei Industrial Park(Circular Line)
  (12phút
  TWD 25,00
  00:30 00:30 新北產業園區 New Taipei Industrial Park(Circular Line)
  Đi bộ( 6phút
  00:36 06:09 新北產業園區 New Taipei Industrial Park
  [直達車]桃園捷運機場線 [Exp]Taoyuan Airport MRT
  Hướng đến 環北 Huanbei
  (14phút
  06:23 06:30 機場第二航廈(桃園機場) Airport Terminal 2 (Taoyuan Airport)
  [普通車]桃園捷運機場線 [Local]Taoyuan Airport MRT
  Hướng đến 環北 Huanbei
  (6phút
  TWD 125,00
  06:36 大園 Dayuan
 2. 2
  23:36 - 06:36
  7h0phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  23:36 板橋(台北捷運) Banqiao(MRT)
  環狀線 Circular Line
  Hướng đến 新北產業園區 New Taipei Industrial Park(Circular Line)
  (12phút
  TWD 25,00
  23:48 23:48 新北產業園區 New Taipei Industrial Park(Circular Line)
  Đi bộ( 6phút
  23:54 06:09 新北產業園區 New Taipei Industrial Park
  [直達車]桃園捷運機場線 [Exp]Taoyuan Airport MRT
  Hướng đến 環北 Huanbei
  (13phút
  06:22 06:27 機場第一航廈(桃園機場) Airport Terminal 1 (Taoyuan Airport)
  [普通車]桃園捷運機場線 [Local]Taoyuan Airport MRT
  Hướng đến 環北 Huanbei
  (9phút
  TWD 125,00
  06:36 大園 Dayuan
 3. 3
  00:18 - 06:51
  6h33phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  00:18 板橋(台北捷運) Banqiao(MRT)
  環狀線 Circular Line
  Hướng đến 新北產業園區 New Taipei Industrial Park(Circular Line)
  (12phút
  TWD 25,00
  00:30 00:30 新北產業園區 New Taipei Industrial Park(Circular Line)
  Đi bộ( 6phút
  00:36 06:02 新北產業園區 New Taipei Industrial Park
  [普通車]桃園捷運機場線 [Local]Taoyuan Airport MRT
  Hướng đến 環北 Huanbei
  (49phút
  TWD 125,00
  06:51 大園 Dayuan
 4. 4
  06:18 - 07:12
  54phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. walk
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:18 板橋(台北捷運) Banqiao(MRT)
  Đi bộ( 11phút
  06:29 06:34 板橋(高鐵) Banqiao(HSR)
  [高鐵]左營-南港 HSR Zuoying-Nangang
  Hướng đến 左營(高鐵) Zuoying(HSR)
  (15phút
  Ghế Đặt Trước : TWD 125,00
  Ghế Tự do : TWD 130,00
  06:49 06:49 桃園(高鐵) Taoyuan(HSR)
  Đi bộ( 6phút
  06:55 07:02 高鐵桃園站 Taoyuan HSR Station
  [普通車]桃園捷運機場線 [Local]Taoyuan Airport MRT
  Hướng đến 台北車站(桃園機場捷運) Taipei Station(Taoyuan Airport MRT)
  (10phút
  TWD 30,00
  07:12 大園 Dayuan
cntlog