1
06:05 - 06:37
32phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
2
06:01 - 06:42
41phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
3
06:01 - 06:43
42phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 
 10. bus
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
4
06:12 - 06:47
35phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. bus
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:05 - 06:37
  32phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  06:05 雙連 Shuanglian
  淡水信義線 Tamsui-Xianyi Line
  Hướng đến 象山 Xiangshan(MRT)
  (4phút
  TWD 20,00
  06:09 06:09 台北車站(台北捷運) Taipei Station(MRT)
  Đi bộ( 4phút
  06:13 06:18 台北(台鐵) Taipei(TRA)
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 竹南 Zhunan
  (13phút
  06:31 06:31 浮洲 Fuzhou
  Đi bộ( 6phút
  06:37 國立台灣藝術大學 Guo Li Tai Wan Yi Shu Da Xue
 2. 2
  06:01 - 06:42
  41phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  06:01 雙連 Shuanglian
  淡水信義線 Tamsui-Xianyi Line
  Hướng đến 象山 Xiangshan(MRT)
  (4phút
  06:05 06:08 台北車站(台北捷運) Taipei Station(MRT)
  板南線 Bannan Line
  Hướng đến 頂埔(新北市) Dingpu
  (14phút
  TWD 30,00
  06:22 06:22 府中 Fuzhong
  Đi bộ( 20phút
  06:42 國立台灣藝術大學 Guo Li Tai Wan Yi Shu Da Xue
 3. 3
  06:01 - 06:43
  42phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  10. bus
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  06:01 雙連 Shuanglian
  淡水信義線 Tamsui-Xianyi Line
  Hướng đến 象山 Xiangshan(MRT)
  (4phút
  06:05 06:08 台北車站(台北捷運) Taipei Station(MRT)
  板南線 Bannan Line
  Hướng đến 頂埔(新北市) Dingpu
  (14phút
  TWD 30,00
  06:22 06:22 府中 Fuzhong
  Đi bộ( 5phút
  06:27 06:32 捷運府中站(府中路) MRT Fuzhong Sta.
  新北市公車 702 NewTaipei 702
  Hướng đến 板橋公車站 Banqiao Bus Stop
  (3phút
  06:35 06:35 板橋公車站 Banqiao Bus Stop
  新北市公車 702 NewTaipei 702
  Hướng đến 三峽一站 Gorges one station
  (8phút
  06:43 06:43 國立台灣藝術大學 National Taiwan Art College
  Đi bộ( 0phút
  06:43 國立台灣藝術大學 Guo Li Tai Wan Yi Shu Da Xue
 4. 4
  06:12 - 06:47
  35phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. bus
  9.  > 
  06:12 雙連 Shuanglian
  淡水信義線 Tamsui-Xianyi Line
  Hướng đến 象山 Xiangshan(MRT)
  (3phút
  06:15 06:20 台北車站(台北捷運) Taipei Station(MRT)
  板南線 Bannan Line
  Hướng đến 頂埔(新北市) Dingpu
  (8phút
  TWD 25,00
  06:28 06:28 江子翠 Jiangzicui
  Đi bộ( 3phút
  06:31 06:32 捷運江子翠站 MRT Jiangzicui Station
  新北市公車 264 NewTaipei 264
  Hướng đến 歡仔園 Huan Zi Yuan
  (15phút
  06:47 國立台灣藝術大學 Guo Li Tai Wan Yi Shu Da Xue
cntlog