2019/09/22  06:32  khởi hành
1
06:32 - 06:52
20phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
06:38 - 07:01
23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:32 - 06:52
  20phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:32 西門 Ximen
  松山新店線 Songshan-Xindian Line
  Hướng đến 新店 Xindian
  (4phút
  06:36 06:40 中正紀念堂 Chiang Kai-Shek Memorial Hall
  淡水信義線 Tamsui-Xianyi Line
  Hướng đến 象山 Xiangshan(MRT)
  (12phút
  TWD 25,00
  06:52 象山 Xiangshan(MRT)
 2. 2
  06:38 - 07:01
  23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  06:38 西門 Ximen
  板南線 Bannan Line
  Hướng đến 南港展覽館 Taipei Nangang Exhibition Center
  (3phút
  06:41 06:44 台北車站(台北捷運) Taipei Station(MRT)
  淡水信義線 Tamsui-Xianyi Line
  Hướng đến 象山 Xiangshan(MRT)
  (17phút
  TWD 25,00
  07:01 象山 Xiangshan(MRT)
cntlog