2020/05/27  06:48  khởi hành
1
06:50 - 07:20
30phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 1. 1
  06:50 - 07:20
  30phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  06:50 瑞芳 Ruifang
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 八堵 Badu
  (13phút
  07:03 07:15 八堵 Badu
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 基隆 Keelung
  (3phút
  07:18 07:18 三坑 Sankeng
  Đi bộ( 2phút
  07:20 三坑 Sankeng(Keelung)
cntlog