2019/07/18  16:32  khởi hành
1
16:44 - 17:41
57phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
16:32 - 17:41
1h9phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
3
17:14 - 18:14
1h0phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  16:44 - 17:41
  57phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  16:44 高雄 Kaohsiung
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (57phút
  17:41 保安 Baoan
 2. 2
  16:32 - 17:41
  1h9phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  16:32 高雄 Kaohsiung
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (9phút
  16:41 17:01 新左營 Xinzuoying
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (40phút
  17:41 保安 Baoan
 3. 3
  17:14 - 18:14
  1h0phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:14 高雄 Kaohsiung
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (1h0phút
  18:14 保安 Baoan
cntlog