2019/07/20  12:02  khởi hành
1
12:11 - 14:59
2h48phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
2
12:11 - 15:11
3h0phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 
3
12:11 - 15:11
3h0phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
 16. train
 17.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  12:11 - 14:59
  2h48phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  12:11 保安 Baoan
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (6phút
  thông qua đào tạo 中洲 Zhongzhou
  沙崙線 Shalun Line
  Hướng đến 沙崙 Shalun
  (10phút
  12:28 12:28 沙崙 Shalun
  Đi bộ( 10phút
  12:38 12:41 台南(高鐵) Tainan(HSR)
  [高鐵]左營-南港 HSR Zuoying-Nangang
  Hướng đến 南港(高鐵) Nangang(HSR)
  (1h15phút
  Ghế Đặt Trước : TWD 890,00
  Ghế Tự do : TWD 920,00
  13:56 13:56 苗栗(高鐵) Miaoli(HSR)
  Đi bộ( 8phút
  14:04 14:10 豐富 Fengfu
  [區間]臺中線(山線) [Local]Taichung Line(Mountain Line)
  Hướng đến 竹南 Zhunan
  (10phút
  thông qua đào tạo 竹南 Zhunan
  [區間]西部幹線 縱貫線北段 [Local]Western Line(Nouth)
  Hướng đến 基隆 Keelung
  (38phút
  14:59 湖口 Hukou
 2. 2
  12:11 - 15:11
  3h0phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  12:11 保安 Baoan
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (6phút
  thông qua đào tạo 中洲 Zhongzhou
  沙崙線 Shalun Line
  Hướng đến 沙崙 Shalun
  (10phút
  12:28 12:28 沙崙 Shalun
  Đi bộ( 10phút
  12:38 12:41 台南(高鐵) Tainan(HSR)
  [高鐵]左營-南港 HSR Zuoying-Nangang
  Hướng đến 南港(高鐵) Nangang(HSR)
  (1h27phút
  Ghế Đặt Trước : TWD 1.025,00
  Ghế Tự do : TWD 1.060,00
  14:08 14:08 新竹(高鐵) Hsinchu(HSR)
  Đi bộ( 10phút
  14:18 14:29 六家 Liujia
  六家線 Liujia Line
  Hướng đến 竹中 Zhuzhong
  (4phút
  thông qua đào tạo 竹中 Zhuzhong
  內灣線 Neiwan Line
  Hướng đến 新竹 Hsinchu
  (9phút
  14:43 14:57 北新竹 North Hsinchu
  [區間]西部幹線 縱貫線北段 [Local]Western Line(Nouth)
  Hướng đến 基隆 Keelung
  (14phút
  15:11 湖口 Hukou
 3. 3
  12:11 - 15:11
  3h0phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  16. train
  17.  > 
  12:11 保安 Baoan
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (6phút
  thông qua đào tạo 中洲 Zhongzhou
  沙崙線 Shalun Line
  Hướng đến 沙崙 Shalun
  (10phút
  12:28 12:28 沙崙 Shalun
  Đi bộ( 10phút
  12:38 12:48 台南(高鐵) Tainan(HSR)
  [高鐵]左營-南港 HSR Zuoying-Nangang
  Hướng đến 南港(高鐵) Nangang(HSR)
  (1h9phút
  Ghế Đặt Trước : TWD 1.025,00
  Ghế Tự do : TWD 1.060,00
  13:57 13:57 新竹(高鐵) Hsinchu(HSR)
  Đi bộ( 10phút
  14:07 14:29 六家 Liujia
  六家線 Liujia Line
  Hướng đến 竹中 Zhuzhong
  (4phút
  thông qua đào tạo 竹中 Zhuzhong
  內灣線 Neiwan Line
  Hướng đến 新竹 Hsinchu
  (9phút
  14:43 14:57 北新竹 North Hsinchu
  [區間]西部幹線 縱貫線北段 [Local]Western Line(Nouth)
  Hướng đến 基隆 Keelung
  (14phút
  15:11 湖口 Hukou
cntlog