2019/07/23  03:19  khởi hành
1
05:20 - 05:26
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
05:30 - 05:36
6phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  05:20 - 05:26
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:20 台南 Tainan
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (6phút
  05:26 保安 Baoan
 2. 2
  05:30 - 05:36
  6phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  05:30 台南 Tainan
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (6phút
  05:36 保安 Baoan
cntlog