2019/07/18  22:14  khởi hành
1
22:14 - 22:38
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
22:26 - 22:50
24phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  22:14 - 22:38
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:14 隆田 Longtian
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (24phút
  22:38 南靖 Nanjing
 2. 2
  22:26 - 22:50
  24phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  22:26 隆田 Longtian
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (24phút
  22:50 南靖 Nanjing
cntlog