2020/12/05  17:58  khởi hành
1
18:12 - 19:54
1h42phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
18:12 - 20:06
1h54phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
18:42 - 20:31
1h49phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  18:12 - 19:54
  1h42phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  18:12 柳營 Liuying
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (40phút
  18:52 19:17 台南 Tainan
  自強號 Tze-chiang Limited Express
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (37phút
  19:54 高雄 Kaohsiung
 2. 2
  18:12 - 20:06
  1h54phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:12 柳營 Liuying
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (1h54phút
  20:06 高雄 Kaohsiung
 3. 3
  18:42 - 20:31
  1h49phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:42 柳營 Liuying
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (1h49phút
  20:31 高雄 Kaohsiung
cntlog