2019/11/13  11:45  khởi hành
1
11:53 - 13:16
1h23phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
11:53 - 13:35
1h42phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
3
12:19 - 14:07
1h48phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  11:53 - 13:16
  1h23phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  11:53 柳營 Liuying
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (17phút
  12:10 12:25 善化 Shanhua
  自強號 Tze-chiang Limited Express
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (51phút
  13:16 高雄 Kaohsiung
 2. 2
  11:53 - 13:35
  1h42phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  11:53 柳營 Liuying
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (1h42phút
  13:35 高雄 Kaohsiung
 3. 3
  12:19 - 14:07
  1h48phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  12:19 柳營 Liuying
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 高雄 Kaohsiung
  (1h48phút
  14:07 高雄 Kaohsiung
cntlog