2019/07/21  17:38  khởi hành
1
17:58 - 18:03
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:21 - 18:26
5phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  17:58 - 18:03
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  17:58 後壁 Houbi
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (5phút
  18:03 南靖 Nanjing
 2. 2
  18:21 - 18:26
  5phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:21 後壁 Houbi
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (5phút
  18:26 南靖 Nanjing
cntlog