2019/07/23  09:41  khởi hành
1
10:03 - 10:21
18phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
10:27 - 10:44
17phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  10:03 - 10:21
  18phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:03 石榴 Shiliu
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (18phút
  10:21 田中 Tianzhong
 2. 2
  10:27 - 10:44
  17phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  10:27 石榴 Shiliu
  [區間]西部幹線 縱貫線南段 [Local]Western Line(South)
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (17phút
  10:44 田中 Tianzhong
cntlog