2019/11/23  08:24  khởi hành
1
08:45 - 10:03
1h18phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
2
08:25 - 10:17
1h52phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:45 - 10:32
1h47phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 1. 1
  08:45 - 10:03
  1h18phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:45 社頭 Shetou
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (8phút
  08:53 09:00 員林 Yuanlin
  自強號 Tze-chiang Limited Express
  Hướng đến 竹南 Zhunan
  (1h3phút
  10:03 通霄 Tongxiao
 2. 2
  08:25 - 10:17
  1h52phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:25 社頭 Shetou
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 竹南 Zhunan
  (33phút
  08:58 09:03 成功 Chenggong
  區間車 Local Train
  Hướng đến 追分 Zhuifen
  (3phút
  thông qua đào tạo 追分 Zhuifen
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 竹南 Zhunan
  (1h9phút
  10:17 通霄 Tongxiao
 3. 3
  08:45 - 10:32
  1h47phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  08:45 社頭 Shetou
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 彰化 Changhua
  (30phút
  09:15 09:27 彰化 Changhua
  區間車/區間快車 Local/Semi Local Train
  Hướng đến 竹南 Zhunan
  (1h5phút
  10:32 通霄 Tongxiao
cntlog