Xiao Yao

Xiao Yao Đặt phòng / Hướng đi
Địa chỉ nhà
Lane 86, Renchang Street Kaohsiung City
trạm gần
Về 25 phút từ 油廠國小 trên chân
Xêp hạng
★★★★★5.0
Giá tham khảo
$ 41,00
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần