Paiwei Motel

Paiwei Motel Đặt phòng / Hướng đi
Ideally located in the East District district of Tainan, Paiwei Motel is located 5 km from Tainan Confucius Temple, 6 km from Chihkan Tower and 17 km from Singda harbor & Lovers Wharf. Located around 2.
Địa chỉ nhà
No. 928, Chongde Road. East District
trạm gần
Về 15 phút từ 牛稠仔 trên chân
Giá tham khảo
$ 32,15
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog