Wen Sha Bao Motel-Xinying

Wen Sha Bao Motel-Xinying Đặt phòng / Hướng đi
Featuring free bikes and garden, as well as a restaurant, Wen Sha Bao Motel-Xinying is situated in Xinying. The property is located 2.7 km from Xinying Cultural Centre. A tour desk can provide information on the area.
Địa chỉ nhà
No. 40,Lane 693,Fusing Road
trạm gần
Về 2 phút từ 南紙公園 trên chân
Giá tham khảo
$ 49,51
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog