City Suites Gateway

City Suites Gateway Đặt phòng / Hướng đi
Situated near the airport- this hotel is within 6 miles (10 km) of Gloria Outlets- Taoyuan International Baseball Stadium and Zhuwei Fishing Port. Taoyuan Night Market and Wu Jiu Tong Shan Trail are also within 9 miles (15 km).
Địa chỉ nhà
Taoyuan County DayuanNo. 442- Zhongzheng East Road
trạm gần
Về 4 phút từ 大園 trên chân
Xêp hạng
★★★★☆4.0
Giá tham khảo
$ 65,85
dự trữ

thông tin Transit

khách sạn gần

cntlog