1
06:18 - 08:13
1h55phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. ferry
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
06:18 - 08:23
2h5phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:18 - 08:13
  1h55phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. ferry
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:18 บ้านพักข้าราชบริพารติวานนท์ Baan Pak Tiwanon
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเขียว [Exp.Boat]Green Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (19phút
  06:37 06:47 นนทบุรี(พิบูลสงคราม3) Nonthaburi Pier(Pibul 3)
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเหลือง [Exp.Boat]Yellow Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (39phút
  07:26 07:28 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin)
  Đi bộ( 6phút
  07:34 07:35 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (12phút
  07:47 07:54 สยาม Siam 08:13 ปุณณวิถี Punnawithi
 2. 2
  06:18 - 08:23
  2h5phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:18 บ้านพักข้าราชบริพารติวานนท์ Baan Pak Tiwanon
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเขียว [Exp.Boat]Green Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (1h16phút
  07:34 07:36 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin)
  Đi bộ( 6phút
  07:42 07:45 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (12phút
  07:57 08:04 สยาม Siam 08:23 ปุณณวิถี Punnawithi
cntlog