1
08:02 - 09:17
1h15phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
2
08:02 - 09:19
1h17phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
3
08:12 - 09:20
1h8phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
4
08:12 - 09:25
1h13phút
Số lần chuyển: 1
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  08:02 - 09:17
  1h15phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  08:02 รถไฟ Thonburi Railway Pier(Tha Rot Fai)
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงส้ม [Exp.Boat]Orange Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (26phút
  08:28 08:30 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin)
  Đi bộ( 6phút
  08:36 08:37 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (12phút
  08:49 08:53 สยาม Siam
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท [BTS]Sukhumvit Line
  Hướng đến สถานีห้าแยกลาดพร้าว Ha Yaek Lat Phrao
  (14phút
  THB 44,00
  09:07 09:07 หมอชิต Mo Chit
  Đi bộ( 10phút
  09:17 สวนจตุจักร Chatuchak Park
 2. 2
  08:02 - 09:19
  1h17phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:02 รถไฟ Thonburi Railway Pier(Tha Rot Fai)
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงส้ม [Exp.Boat]Orange Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (18phút
  08:20 08:22 กรมการขนส่งทางน้ำ Marine Dept. Pier
  Đi bộ( 23phút
  08:45 08:48 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (31phút
  THB 42,00
  09:19 สวนจตุจักร Chatuchak Park
 3. 3
  08:12 - 09:20
  1h8phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  08:12 รถไฟ Thonburi Railway Pier(Tha Rot Fai)
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง [Water Bus]No Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (21phút
  08:33 08:35 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin)
  Đi bộ( 6phút
  08:41 08:41 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (12phút
  08:53 08:56 สยาม Siam
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท [BTS]Sukhumvit Line
  Hướng đến สถานีห้าแยกลาดพร้าว Ha Yaek Lat Phrao
  (14phút
  THB 44,00
  09:10 09:10 หมอชิต Mo Chit
  Đi bộ( 10phút
  09:20 สวนจตุจักร Chatuchak Park
 4. 4
  08:12 - 09:25
  1h13phút
  Số lần chuyển: 1
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  08:12 รถไฟ Thonburi Railway Pier(Tha Rot Fai)
  [เรือประจำทาง]ไม่มีธง [Water Bus]No Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (15phút
  08:27 08:29 กรมการขนส่งทางน้ำ Marine Dept. Pier
  Đi bộ( 23phút
  08:52 08:54 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (31phút
  THB 42,00
  09:25 สวนจตุจักร Chatuchak Park
cntlog