1
06:14 - 08:25
2h11phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. ferry
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
2
06:14 - 08:31
2h17phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. ferry
 5.  > 
 6. ferry
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
3
06:14 - 08:37
2h23phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
4
06:14 - 08:43
2h29phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. ferry
 3.  > 
 4. ferry
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  06:14 - 08:25
  2h11phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. ferry
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  06:14 วัดกลางเกร็ด Wat Klangkret Pier
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเขียว [Exp.Boat]Green Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (23phút
  06:37 06:47 นนทบุรี(พิบูลสงคราม3) Nonthaburi Pier(Pibul 3)
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเหลือง [Exp.Boat]Yellow Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (39phút
  07:26 07:28 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin)
  Đi bộ( 6phút
  07:34 07:35 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (7phút
  THB 30,00
  07:42 07:42 ศาลาแดง Sala Daeng
  Đi bộ( 13phút
  07:55 07:55 สีลม Si Lom
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (30phút
  THB 42,00
  08:25 บางซื่อ Bang Sue
 2. 2
  06:14 - 08:31
  2h17phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. ferry
  5.  > 
  6. ferry
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:14 วัดกลางเกร็ด Wat Klangkret Pier
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเขียว [Exp.Boat]Green Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (23phút
  06:37 06:47 นนทบุรี(พิบูลสงคราม3) Nonthaburi Pier(Pibul 3)
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเหลือง [Exp.Boat]Yellow Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (34phút
  07:21 07:28 ราชวงศ์ Rachawongse Pier
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงส้ม [Exp.Boat]Orange Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (2phút
  07:30 07:32 กรมการขนส่งทางน้ำ Marine Dept. Pier
  Đi bộ( 23phút
  07:55 07:56 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (35phút
  THB 42,00
  08:31 บางซื่อ Bang Sue
 3. 3
  06:14 - 08:37
  2h23phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  06:14 วัดกลางเกร็ด Wat Klangkret Pier
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเขียว [Exp.Boat]Green Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (1h20phút
  07:34 07:36 สาทร(ตากสิน) Sathorn Pier(Taksin)
  Đi bộ( 6phút
  07:42 07:45 สะพานตากสิน Saphan Taksin
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม [BTS]Silom Line
  Hướng đến สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium
  (7phút
  THB 30,00
  07:52 07:52 ศาลาแดง Sala Daeng
  Đi bộ( 13phút
  08:05 08:07 สีลม Si Lom
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (30phút
  THB 42,00
  08:37 บางซื่อ Bang Sue
 4. 4
  06:14 - 08:43
  2h29phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. ferry
  3.  > 
  4. ferry
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  06:14 วัดกลางเกร็ด Wat Klangkret Pier
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงเขียว [Exp.Boat]Green Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (1h11phút
  07:25 07:38 ราชวงศ์ Rachawongse Pier
  [ด่วนเจ้าพระยา]เรือด่วนพิเศษธงส้ม [Exp.Boat]Orange Flag
  Hướng đến วัดราชสิงขร Wat Rajsingkorn Pier/Asiatque
  (2phút
  07:40 07:42 กรมการขนส่งทางน้ำ Marine Dept. Pier
  Đi bộ( 23phút
  08:05 08:08 หัวลำโพง/หัวลำโพง[รฟม.] Hua Lamphong[MRT]
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến เตาปูน Tao Poon
  (35phút
  THB 42,00
  08:43 บางซื่อ Bang Sue
cntlog