1
18:01 - 06:42
12h41phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
2
18:01 - 06:42
12h41phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
3
18:01 - 06:42
12h41phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
4
18:01 - 07:06
13h5phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:01 - 06:42
  12h41phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  18:01 สวรรคโลก Sawankhalok
  [รถธรรมดา]4 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]4 Northern-Sawankhalok Branch Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (9h59phút
  04:00 05:55 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  [รถธรรมดา]275 สายตะวันออก [ORD]275 East Line
  Hướng đến อรัญประเทศ Aranyaprathet
  (14phút
  06:09 06:16 พญาไท Phaya Thai
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ARL]SA City Line
  Hướng đến ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport
  (26phút
  THB 45,00
  06:42 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport
 2. 2
  18:01 - 06:42
  12h41phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:01 สวรรคโลก Sawankhalok 18:50 20:20 ท่าสัก Tha Sak
  [รถธรรมดา]4 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]4 Northern-Sawankhalok Branch Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (7h40phút
  04:00 05:55 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  [รถธรรมดา]275 สายตะวันออก [ORD]275 East Line
  Hướng đến อรัญประเทศ Aranyaprathet
  (14phút
  06:09 06:16 พญาไท Phaya Thai
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ARL]SA City Line
  Hướng đến ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport
  (26phút
  THB 45,00
  06:42 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport
 3. 3
  18:01 - 06:42
  12h41phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  18:01 สวรรคโลก Sawankhalok
  [รถธรรมดา]4 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]4 Northern-Sawankhalok Branch Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (2h10phút
  20:11 20:35 ตรอน Tron
  [รถเร็ว]108ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.) [RAP]108 City Line(Northern Line)
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (8h35phút
  05:10 05:55 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  [รถธรรมดา]275 สายตะวันออก [ORD]275 East Line
  Hướng đến อรัญประเทศ Aranyaprathet
  (14phút
  06:09 06:16 พญาไท Phaya Thai
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ARL]SA City Line
  Hướng đến ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport
  (26phút
  THB 45,00
  06:42 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport
 4. 4
  18:01 - 07:06
  13h5phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  18:01 สวรรคโลก Sawankhalok
  [รถธรรมดา]4 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]4 Northern-Sawankhalok Branch Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (9h34phút
  03:35 03:35 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.] Bang Sue Junction[SRT]
  Đi bộ( 6phút
  03:41 06:02 บางซื่อ Bang Sue
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (20phút
  THB 37,00
  06:22 06:22 เพชรบุรี[รฟม.] Phetchaburi[MRT]
  Đi bộ( 13phút
  06:35 06:44 มักกะสัน Makkasan
  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ARL]SA City Line
  Hướng đến ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport
  (22phút
  THB 35,00
  07:06 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport
cntlog