1
18:01 - 06:38
12h37phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
2
18:01 - 06:38
12h37phút
Số lần chuyển: 3
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. walk
 7.  > 
 8. train
 9.  > 
 10. walk
 11.  > 
 12. train
 13.  > 
3
18:01 - 06:38
12h37phút
Số lần chuyển: 4
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. train
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 
 12. walk
 13.  > 
 14. train
 15.  > 
4
18:01 - 06:39
12h38phút
Số lần chuyển: 2
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 4. walk
 5.  > 
 6. train
 7.  > 
 8. walk
 9.  > 
 10. train
 11.  > 

Với các tuyến đường có những đoạn mà bạn không tìm được giá vé, thì chi phí tổng, bao gồm tiền vé qua các đoạn này, sẽ không được hiển thị.
 1. 1
  18:01 - 06:38
  12h37phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  18:01 สวรรคโลก Sawankhalok
  [รถธรรมดา]4 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]4 Northern-Sawankhalok Branch Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (9h34phút
  03:35 03:35 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.] Bang Sue Junction[SRT]
  Đi bộ( 6phút
  03:41 06:02 บางซื่อ Bang Sue
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (4phút
  THB 19,00
  06:06 06:06 สวนจตุจักร Chatuchak Park
  Đi bộ( 13phút
  06:19 06:19 หมอชิต Mo Chit 06:38 นานา Nana
 2. 2
  18:01 - 06:38
  12h37phút
  Số lần chuyển: 3
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. walk
  7.  > 
  8. train
  9.  > 
  10. walk
  11.  > 
  12. train
  13.  > 
  18:01 สวรรคโลก Sawankhalok
  [รถธรรมดา]4 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]4 Northern-Sawankhalok Branch Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (9h23phút
  03:24 04:32 บางเขน Bang Khen
  [รถเร็ว]108ทางรถไฟสายเหนือ(รฟท.) [RAP]108 City Line(Northern Line)
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (12phút
  04:44 04:44 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.] Bang Sue Junction[SRT]
  Đi bộ( 6phút
  04:50 06:02 บางซื่อ Bang Sue
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (4phút
  THB 19,00
  06:06 06:06 สวนจตุจักร Chatuchak Park
  Đi bộ( 13phút
  06:19 06:19 หมอชิต Mo Chit 06:38 นานา Nana
 3. 3
  18:01 - 06:38
  12h37phút
  Số lần chuyển: 4
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. train
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  12. walk
  13.  > 
  14. train
  15.  > 
  18:01 สวรรคโลก Sawankhalok 18:50 20:20 ท่าสัก Tha Sak
  [รถธรรมดา]4 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]4 Northern-Sawankhalok Branch Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (1h6phút
  21:26 00:01 พิษณุโลก Phitsanulok
  [รถธรรมดา]14 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]14 Northern Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (5h45phút
  05:46 05:46 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.] Bang Sue Junction[SRT]
  Đi bộ( 6phút
  05:52 06:02 บางซื่อ Bang Sue
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (4phút
  THB 19,00
  06:06 06:06 สวนจตุจักร Chatuchak Park
  Đi bộ( 13phút
  06:19 06:19 หมอชิต Mo Chit 06:38 นานา Nana
 4. 4
  18:01 - 06:39
  12h38phút
  Số lần chuyển: 2
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  4. walk
  5.  > 
  6. train
  7.  > 
  8. walk
  9.  > 
  10. train
  11.  > 
  18:01 สวรรคโลก Sawankhalok
  [รถธรรมดา]4 ทางรถไฟสายเหนือ [SP.EXP]4 Northern-Sawankhalok Branch Line
  Hướng đến กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  (9h34phút
  03:35 03:35 ชุมทาง บางซื่อ[รฟท.] Bang Sue Junction[SRT]
  Đi bộ( 6phút
  03:41 06:02 บางซื่อ Bang Sue
  รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน [MRT]Blue Line
  Hướng đến หลักสอง Lak Song
  (22phút
  THB 39,00
  06:24 06:24 สุขุมวิท Sukhumvit
  Đi bộ( 8phút
  06:32 06:38 สถานีอโศก Asok[BTS]
  รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท [BTS]Sukhumvit Line
  Hướng đến สถานีห้าแยกลาดพร้าว Ha Yaek Lat Phrao
  (1phút
  THB 16,00
  06:39 นานา Nana
cntlog