1
15:35 - 00:08
8h33phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
2
18:30 - 02:26
7h56phút
Số lần chuyển: 0
 1.  > 
 2. train
 3.  > 
 1. 1
  15:35 - 00:08
  8h33phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  15:35 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  [รถเร็ว]169 สายใต้ [RAP]169 South Line
  Hướng đến ปาดังเบซาร์(ประเทศไทย) Padang Besar(Thailand)
  (8h33phút
  00:08 ปะทิว Pathiu/Pathio
 2. 2
  18:30 - 02:26
  7h56phút
  Số lần chuyển: 0
  1.  > 
  2. train
  3.  > 
  18:30 กรุงเทพ(หัวลำโพง)[รฟท.] Bangkok/Hua Lamphong Sta.[SRT]
  [รถเร็ว]167 สายใต้(Kantang Branch Line) [RAP]167 South Line(Kantang Branch Line)
  Hướng đến ปาดังเบซาร์(ประเทศไทย) Padang Besar(Thailand)
  (7h56phút
  02:26 ปะทิว Pathiu/Pathio
cntlog